Jyki Group

 

Jyki Group valmistaa ja markkinoi raskaan maantiekaluston päällirakenteita ja perävaunuja sekä teollisuuden materiaalikäsittelyjärjestelmiä.

Jyki Group on alan johtavia valmistajia Pohjoismaissa. Liikevaihto on n. 50 miljoonaa euroa vuodessa. Markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Skandinavian ja Baltian maat sekä Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on n. 35 %.